ما 314 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

پرینت

ادامه فصل اول اقتصاد دانش بنیان

تاریخ انتشار : . مقالات دانش بنیان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

ادامه فصل اول اقتصاد دانش بنیان :

 د: دانش و یادگیری

همانطور که تکنولوژی های اطلاعاتی می توانند بین مرز تاکتیک و دانش طبقه بندی شده و مدون در نوسان باشندف همچنین اهمیت کسب مهارت یا انواع دانش را بالا می برند. در جامعه اطلاعاتی که در حال پدیدار شدن است، بخش عظیمی از نیروی کار به ازای عوامل ملموس تر تولید، با اطلاعات و داده ها سر و کار دارند. مشخصه اقتصاد دانش بنیان نیاز به یادگیری مداوم اطلاعات طبقه بندی شده و رقابت برای به کارگیری این اطلاعات است.هرچه دستیابی به اطلاعات آسانتر و ارزانتر گردد، مهارت ها و رقابت بر سر انتخاب و کاربرد مناسب اطلاعات بحرانی تر و حساس تر می شود. دانش فنی  در قالب مهارت های لازم برای کنترل دانش مدون بیش از هر زمانی در بازار های کاری حائز اهمیت می باشد. قانون مدون ماده خامی است که باید تغییر شکل یابد و دانش فنی بویژه چگونه می دانیم ، ابزاری برای به کارگیری این ماده خام می باشد. بدون سرمایه گذاری در جهت توسعه مهارت مدون و فنی، محدودیت های اطلاعاتی می توانند یک عامل مهم کاهنده برای کارآیی تخصصی اقتصاد بازار باشند. کارگران هم تحصیل   می کنند و هم توانایی دستیابی و به کار بردن دانش تئوریک و تحلیلی نوین را کسب می نمایند. به آنها بیشتر به خاطر دانش فنی و مدونشان دستمزد داده می شود تا کار دستی که انجام می دهند.

فرآیند یادگیری بیش از تحصیل رسمی و معمول و عرف است. در اقتصاد دانش بنیان " یادگیری از طریق انجام کار" غالب است. آموزش و یادگیری در شرایط غیر رسمی رایج تر هستند.

ه) شبکه های دانش

اقتصاد دانش بنیان برای توزیع و کاربرد اطلاعات و تولید خود دانش اهمیت ویژه و فوق العاده ای قائل است. دانش چگونه می دانیم استراتژیک و رقابت در زیر گروه ها و شبکه هایی که دانش چه کسی می داند مهم است، در حال توسعه می باشد. با تسریع نرخ تغییر و نرخ یادگیری اقتصاد به سلسله مراتبی از شبکه ها تبدیل گشته است. آنچه به وجود می آید یک جامعه شبکه ای است ، که در آن فرصت یابی و قابلیت دستیابی و ملحق شدن به ارتباطات دانشی و یادگیری موقعیت اقتصادی – اجتماعی افراد و شرکت های تجاری را معین می سازد.

در اقتصاد دانش بنیان ، تجارتخانه ها به دنبال نقاط اتصال برای آغاز یادگیری تعاملی درون شرکتی  و نیز در جستجوی شرکای خارجی و شبکه های دیگری هستند تا دارایی ها یشان را تکمیل نمایند. این ارتباطات به شرکت ها کمک می کنند تا هزینه ها و میزان ریسک ناشی از نوآوری را در میان تعداد بیشتری سازمان و ارگان توزیع نموده و نتایج تحقیقات جدید و اجزاء فنی کلیدی یک محصول یا فرآیند جدید را بدست آورده و دارایی ها را در ساخت، بازار یابی و توزیع با هم قسمت کنند. و وقتی تجارتخانه ها محصولات و فرآیند های جدید را تجربه نمودند، آنگاه تعیین می نمایند که کدام فعالیت را به تنهایی ، کدام را همراه با سایر شرکت ها، کدام را به کمک دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی و یا با حمایت دولتی به انجام برسانند.

بنابراین نوآوری پیامد برهم کنش های متعدد حاصل از عوامل و موسسات مختلف است که همراه با هم آن را سیستم های نوآوری ملی می نامند. این سیستم ها به طور فزاینده ای از سطح ملی در حال تبدیل به بین المللی هستند. مسئله مهم در این میان " نیروی توزیع دانش" سیستم یا قابلیت آن برای تضمین دستیابی نوآوران به ذخیره دانش مربوطه می باشد.

ف) دانش و استخدام

یکی از خواص اقتصاد دانش بنیان افزایش تقاضای بازار کار برای کارگران ماهرتر می باشد که از اضافه دستمزد هم بهره مند می شوند. مطالعات در برخی کشورها نشان داده است که هرچه جنبه های دانش مداری در تولید بیشتر باشد تقاضا برای نیروی کاری ماهر تر بیشتر خواهد بود. هرچه یک شرکت از تکنولوژی بالاتر بهره مند باشد نیروی کار تخصصی تر و ماهر تری نیاز دارد و نیروی کم مهارت نتیجه معکوس برای آن در بر خواهد داشت. 

از دهه 80 در ایالات متحده متوسط دستمزد کارگران غیر ماهر رو به کاهش گذاشت حال آنکه نرخ بیکاری تغییری نیافته بود.برای توضیح روند بازار کاری در کشور های OECD سه نظریه ارائه شده است:

یکپارچه سازی، تغییر سودار تکنولوژیک، و توسعه در نحوه برخورد تجارتخانه

-         یک نظریه این است که یکپارچه سازی ورقابت بین المللی شدید منجر به کاهش تقاضای نسبی نیروی غیر متخصص کاری در کشورهای OECD شده است. کار تجربی نشان داده است که واردات از کشور های با دستمزد اندک می تواند در بروز بیکاری نقش داشته باشد اما میزان افزایش واردات بقدری محدود است که به خودی خود نمی تواند عامل کل این پدیده باشد.

-         توضیح دیگر آن است که به لطف کارگران ماهر  تغییر تکنولوژی  به شدت سو دار شده است. داده ها نشان می دهند که در شرکت هایی که از تکنولوژی های اطلاعاتی مانند کامپیوتر استفاده کرده اند، قطبی شدن دستمزد و فرصت استخدام بسیار چشمگیر شده است.

-         یکی دیگر از دلایل افت دستمزد کارگران غیر ماهر را تغییر در نحوه برخورد شرکت ها می دانند. شرکت های موفق امروزی بر روی نوآوری، ابداع، خلاقیت ، انعطاف پذیری و آمادگی برای تغییر در کارگران تاکید دارند.

ژ) سیاست های دولت

سیاست های دولتی ، بویژه آنهایی که مربوط به تکنولوژ ی و علم ، صنعت و آموزش می شوند به تاکید نوینی بر روی اقتصاد دانش بنیان نیاز دارند. اهمیت سیستم های نوآوری ملی و نیاز به ایجاد زیر ساختار ها و شرایط مکفی برای تشویق سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و آموزش بایستی در کشور ها نهادینه شود. از میان این اولویت ها موارد زیر کلیدی ترینند:

-        افزایش توزیع دانش-  افزایش همکاری  ارتباط دانشگاه، صنعت ، دولت و ارتقاء نفوذ دانش نوین در تمامی شرکت ها و تجارتخانه ها

-        ارتقاء سرمایه انسانی- آموزش مداوم و تحصیل برای تمام طول عمر و هماهنگ کردن عرضه و تقاضای بازار کار در راستای مهارت های مورد نیاز

-         ارتقاء تغییر سازمانی تبدیل تغییر فن آوری به دستاوردهای بهره وری وجود یک سری تغییرات سازمانی را الزامی می سازد تا انعطاف پذیری، شبکه ای شدن و چند مهارتی شدن نیروی کار و تمرکز زدایی را افزایش ببخشد. دولت ها قادرند از طریق سیاست های مالی ، رقابت و اطلاعات مناسب شرایط را فراهم نموده و زیرساخت های لازم برای این تغییرات را آماده نمایند.

 

پایان فصل اول

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید