ما 613 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

پرینت

دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت در مورد احجار کریمه - فصل پنجم : در فضيلت دُر نجف وبلور و حديد صينى وساير نگينها

تاریخ انتشار : . درباره سنگها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

 

 

فصل پنجم : در فضيلت دُر نجف وبلور و حديد صينى وساير نگينها
به سند معتبر از مفضل بن عمر منقول است كه گفت روزى به خدمت حضرت صادق عليه السلام رفتم و انگشتر فيروزه در دست داشتم فرمود كه اى مفضل فيروزه سير گاه ديده هاى مردان و زنان مومنه است يا دور گرداننده دردهاست از ديده هاى ايشان و من دوست ميدارم براى هر مؤ من كه پنج انگشتر در دست داشته باشد ياقوت و آن فاخرترين همه است و عقيق و آن خالص تر است براى خدا وبراى ما اهل بيت و فيروزه و آن چشم را قوت ميدهد و سينه را گشايش مى دهد و قوت دل را زياد ميكند و چون پى كارى رود آنرا درست كند پس چون برگردد حاجتش برآوره شده است و حديد سيمى و آن را دوست نميدارم كه هميشه در دست داشته باشد وليكن بد نميدانم در دست كردن آن را در وقتي كه بديدن كسى رود كه از او ترسد از اهل شر براى آنكه شر او ساكن ميشود و حديد سیمی شياطين را دور ميكند و باين سبب دوست ميدارم كه داشته باشم پنجم آن درّى كه در نجف اشرف خدا ظاهر ميسازد به درستی که هر كه آن را دست كند بهر نظر كردنى بآن خداوند عالميان زيارتى يا حجى يا عمره در نامه عمل او بنويسد كه ثوابش ثواب پيغمبران و صالحان باشد و اگر خدا رحم نميكرد بر شيعيان ما هرآينه هر نگين از آن به قيمت بسيار ميرسد وليكن خدا ارزان كرده است براى ايشان كه توانگر و فقير ايشان توانند در دست كرد. ابوطاهر ميگويد اين حديث را به حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام عرض كردم فرمود كه اين حديث جدم به حضرت صادق عليه السلام است گفتم شما هيچ چيز را بر عقيق سرخ اختيار نمي فرمائيد فرمود بلى براى فضليت بسيارى كه در آن وارد شده است بدرستى كه پدرم خبرداد مرا اول كسى كه انگشتر عقيق در دست كرد حضرت آدم عليه السلام بود ديد كه در عرش نوشته است اَنَا الْلّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنَا وَحْدى مُحَمَّدٌ صَفْوَنىْ مِنْ خَلْقى اَيَّدْ تُهُ بِاءَخيهِ عَلِىٌ وَ نَصَرْتُهُ بِهِ تا آخر نام هاى پنجگانه آل عبا، پس چون حضرت از آن درخت ميوه خورد و به زمين آمد متوسل شد به سوى خدا باين نامهاى مبارك و ببركت اين نامها خدا توبه اش را قبول كرد پس حضرت آدم انگشترى از نقره ساخت و نگينش را از عقيق سرخ كرد واين نامهاى پنجگانه را برآن نقش كرد و آن انگشتر رادر دست راست خود كرد پس این سنتى شد كه پرهيز كاران از فرزندانش همه به سنت او عمل كردند.
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه نيكو نگين است بلور و از حسين بن عبداللّه منقول است كه سئوال كردم از حضرت امام على نقى عليه السلام كه آيا خوب است انگشتر سنگ ريزه در دست کردن كه از چاه زمزم بيرون آرند فرمود بلى اما چون خواهد كه استنجاء(باب تطهیر و طهارت)كند از دست بيرون آورد يعنى اگر در دست چپ باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید