ما 114 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

پرینت

کتاب سنگ درمانی (بخش پایانی) : سنگ های ماه تولد

تاریخ انتشار : . اخبار سایت

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

اَللّهُّمَ‌صَلِ‌عَلی‌مُحَمَّدْ‌وَ‌آلِ‌مُحَمَّدْوعَجِّلْ‌فَرَجَهُمْ

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

سنگ های ماه تولد

 

سنگ متولدین ماه فروردین عبارتند از: جاسپر ، عقیق ، گارنت ، یشم ، چشم ببر ، یاقوت ، پریدوت ، مرجان ، آماتیست ، اپال ، تورمالین ، سفایر ، لاجورد ، حدید ، مگنت ، کوارتز

 

سنگ متولدین ماه اردیبهشت عبارتند از: توپاز ، سنگ ماه ، پریدوت ، یاقوت ، زمرد ، مروارید ، اپال ، عقیق ، کلسدونی، یشم ، کوارتز صورتی ، مالاگیت ، سیترین ، آون تورین ، سفایر ، مرجان ، لابردورایت، فیروزه ، آمازونیت

 

 

 سنگ متولدین ماه خرداد عبارتند از: عقیق ، مروارید ، مالاگیت ، یاقوت ، سیترین ، زمرد ، توپاز ، آونتورین ، سفایر ، سنگ ماه ، کهربا ، آکوامارین ، کوارتز صورتی ، تورمالین ، یشم ، چشم ببر ، کلسیدونی

 

 

سنگ متولدین ماه تیر: یشم ، توپاز ، سیترین ، کوارتز ، زمرد ، آکوامارین ، کهربا ، عقیق ، پریدوت ، چشم ببر ، مروارید ، سنگ ماه ، یاقوت ، آون تورین ، عقیق ، مرجان ، اوپال ، صدف ، تورمالین ، لابردورایت ، کوارتز صورتی ، روتایل

 

 

سنگ متولدین ماه مرداد: چشم ببر ، گارنت ، کهربا ، عقیق ، یاقوت ، کوارتز ، توپاز ، پریدوت ، سیترین ، روتایل ، آون تورین ، دلربا ، سودالیت ، لاجورد ، مرجان ، زیرکون

 

 

سنگ متولدین ماه شهریور: لاجورد ، یشم ، توپاز ، جاسپر ، عقیق ، زمرد ، سیترین ، چشم ببر ، آماتیست ، سودالیت ، سفایر ، پریدوت ، دلربا ، آون تورین ، لابردورایت ، آکوآمارین ، تورمالین

 

 

سنگ متولدین ماه مهر: تورمالین ، کوارتز ، یاقوت ، پریدوت ، مرجان ، اچال ، یشم ، آکوامارین ، مروارید ، لاجورد ، سفایر ، کوارتز صورتی ، اپال ، مالاگیت ، آمازونیت ، جاسپر ، توپاز

 

 

سنگ متولدین ماه آبان: حدید ، یاقوت ، سیترین ، پریدوت ، مرجان ، تورمالین ، اپال ، انیکس ، مگنت ، آماتیست ، عقیق ، توپاز ، چشم ببر ، کوارتز ، آکوآمارین

 

 

 سنگ متولدین ماه آذر: فیروزه ، لاجورد ، سنگ ماه ، توپاز ، سفایر ، آکوامارین ، آماتیست ، یاقوت ، انیکس ، چشم ببر ، زیرکون ، عقیق ، کوارتز ، کهربا ، دلربا ، اوپال ، تورمالین ، سودالیت

 

 

 سنگ متولدین ماه دی: مالاگیت ، فیروزه ، لاجورد ، تورمالین ، یاقوت ، کوارتز ، بریل ، سنگ ماه ، لابرادورایت ، کوارتز صورتی ، کوارتز ، سنگ ماه ، زیرکون ، سودالیت ، حدید ، مگنت ، توپاز ، دلربا

 

 

سنگ متولدین ماه بهمن: فیروزه ، یشم ، انیکس ، بریل ، توپاز ، سفایر ، آکوامارین ، آماتیست ، آمازونیت ، فلورین ، کوارتزصورتی ، عقیق ، یاقوت ، لاجورد ، کهربا ، مرجان ، اوپال ، دلربا ، آون تورین

 

 

سنگ متولدین ماه اسفند: آکوامارین ، آماتیست ، پریدوت ، اپال ، لاجورد ، سنگ ماه  ، یشم ، مروارید ، فیروزه ، سفایر ، عقیق ، جاسپر ، فلورین ، زمرد ، صدف ، سودالیت ، مرجان ، کوارتز ، لابرادورایت

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید